Hà Nội: Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến(14/06/2022)

Dự kiến đến năm 2025, tối thiểu 80% thủ tục hành chính của thành phố đủ điều kiện để cung ứng trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% thủ tục hành chính được xác định đủ điều kiện theo quy định pháp luật và các điều kiện kỹ thuật được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tìm theo ngày :