Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do trường Đại học Kiến trúc thực hiện(08/06/2022)

Ngày 7/6/2022, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát việc đào tạo sinh viên kiến trúc, xây dựng hiện nay, đề xuất áp dụng mô hình giảng dạy theo kỹ thuật công nghệ số để phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên” do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Lê Đông Thành chủ trì cuộc họp.

<<1...3456...789>>
Tìm theo ngày :