Xây dựng 73 nhà "An toàn chống chịu bão, lụt" cho người dân Quảng Bình(20/05/2022)

Dự kiến 73 nhà “An toàn chống chịu bão, lụt” sẽ được hoàn thiện và bàn giao cho người dân vào cuối tháng 7 tới.

Tìm theo ngày :