Chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận cho Công ty cổ Phần Khoa học Kỹ thuật AIPAS Việt Nam(06/10/2021)

Ngày 06/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1119/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty cổ Phần Khoa học Kỹ thuật AIPAS Việt Nam có trụ sở tại số 55, ngách 140/1 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Thực hiện việc chứng nhận/thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD, gồm:

12345...71
Tìm theo ngày :