Bộ Xây dựng tổ chức họp giao ban đánh giá công tác chỉ đạo điều hành tháng 6 và 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015(09/07/2015)

Ngày 9/7/2015, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng chủ trì họp giao ban đánh giá công tác chỉ đạo điều hành tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015, chương trình công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ Xây dựng. Tham dự hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Phạm Hồng Hà, Nguyễn Đình Toàn, Bùi Phạm Khánh, Phan Thị Mỹ Linh, Lê Quang Hùng, đại diện Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

1
Tìm theo ngày :