Hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng(07/10/2021)

Ngày 07/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4164/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Tìm theo ngày :