Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực(21/10/2019)

Ngày 21/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 310/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực.

Tìm theo ngày :