Bắc Ninh: Nâng tầm công tác quy hoạch(18/01/2022)

Xác định quy hoạch (QH) phải “luôn đi trước một bước” tạo nền tảng phát triển kinh tế -xã hội, Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh (Sở Xây dựng) tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai công tác QH và phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững. Các đồ án, công trình do Viện đảm nhận luôn bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí và được các đơn vị quản lý Nhà nước, chủ đầu tư đánh giá cao.

Tìm theo ngày :