05 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng(30/09/2021)

Ngày 30/9/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1109/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam năm 2020, gồm:

Tìm theo ngày :