Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng

Chủ nhật, 07/12/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/11/2008 Bộ Xây dựng đã có quyết định số 15/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Quyết định này quy định khi áp dụng Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này thì không áp dụng hệ số điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chúng tôi sẽ thông báo rõ ngày đăng Công báo và ngày có hiệu lực của Định mức này mời bạn đọc chú ý theo dõi.

Bạn đọc xem chi tiết tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)