Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư quy định chế độ báo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 22/06/2022 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/6/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 508/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (thay thế Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng) gồm các ông, bà có tên sau:

I. Ban Soạn thảo:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;

3. Ông Hoàng Hải Vân, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Hà Huy Hà, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Bà Trưong Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên;

9. Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Bà Đặng Anh Thư, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;

11. Ông Ngô Hoàng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng, Thành viên;

12. Ông Bạch Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

14. Ông Đỗ Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

15. Bà Đặng Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

16. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;

17. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;

18. Ông Hoàng Hữu Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên.

19. Ông Phạm Việt Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Xây dựng, Thành viên;

20. Ông Phạm Hải Hà, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch tài chính, Thành viên.

II. Tổ biên tập:

1. Ông Hoàng Hải Vân, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Bà Đỗ Thị Hồng Mai, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Bà Vũ Thị Hường, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Bà Lê Thị Huyến, Chuyên viên Thanh tra Bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Dương Văn Mạnh, Chuyên viên chính Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Thân Thanh Tùng, Chuyên viên Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Lê Đức, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Ông Đỗ Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên;

11. Ông Phạm Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

12. Ông Nguyễn Quốc Đông, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;

13. Ông Lương Tiến Chung, Trưởng phòng Công nghệ phần mềm, Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng, Thành viên;

14. Bà Phạm Thị Thu Hương, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

15. Bà Trần Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

16. Ông Tạ Quốc Thắng, Chuyên viên Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;

17. Bà Lê Mai Hồng, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;

18. Ông Bùi Như Quỳnh, Chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

19. Ông Bạch Thành Nam, Chuyên viên chính Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Xây dựng, Thành viên;

20. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

21. Ông Bạch Ngọc Tân, Chuyên viên biệt phái phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 508/QĐ-BXD .

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)