Hướng dẫn áp dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa

Thứ hai, 28/10/2019 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2535/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần xây dựng nhiệt đới hướng dẫn áp dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa.

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thì về nguyên tắc việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán xây dựng, đơn giá xây dựng công trình do cơ quan có thẩm quyền công bố để lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng phải đảm bảo tiết kiệm chi phí, hiệu quả đầu tư xây dựng. Các gói thầu đã ký kết hợp đồng xây dựng thì thực hiện theo hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Định mức công bố tại Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng là cơ sở để chủ đầu tư vận dụng, tham khảo theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ và khoản 3 Điều 17 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Điều kiện vận dụng, áp dụng định mức công bố tại Quyết định số 1149/QĐ-BXD căn cứ theo hướng dẫn tại mục III của Quyết định này.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2535/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2535-BXD-KTXD_28102019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)