Sửa đổi, bổ sung Điều 6,7,8,9,11,12,14 Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007

Thứ hai, 27/07/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 26/2009/TT-BXD về sửa  đổi, bổ sung một số điều 6,7,8,9,11,12,14 “Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia” ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.

Toàn văn xem tại Thông tư 26/2009/TT-BXD.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 26/2009/TT-BXD
 
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)