Hướng dẫn phân loại sản phẩm xi măng theo tiêu chuẩn Việt Nam

Thứ ba, 17/12/2019 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/12/2019, Bộ Xây dựng nhận được công văn 74/BXD-VLXD gửi Công ty Cổ phần xi măng trắng Fico về việc hướng dẫn phân loại sản phẩm xi măng được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Theo TCVN 5439:2004 : Xi măng - phân loại, trong đó quy định phân loại xi măng như sau:

1. Theo loại và thành phần clanhke

2. Theo cường độ nén

3. Theo tốc độ đóng rắn 

4. Theo thời gian đông kết.

Do vậy, Công ty Fico cần căn cứ vào nhu cầu của thị trường, năng lực của trạm nghiền và các quy định về đầu tư và pháp luật liên quan để quyết định việc sản xuất sản phẩm xi măng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 74/BXD-VLXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_74-BXD-VLXD_17122019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)