Hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty TNHH Vôi Hạ Long Quảng Ninh

Thứ sáu, 13/12/2019 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 13/12/2019, Bộ Xây dựng có công văn 72/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Vôi Hạ Long Quảng Ninh về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp.

Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Trong đó, bãi bỏ Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, việc xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp hiện nay thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2 của Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung và các quy định khác có liên quan. 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 72/BXD-VLXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_72_BXD-VLXD_13122019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)