Triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thảỉ rắn giai đoạn 2011-2020

Thứ hai, 21/05/2012 23:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 790/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thảỉ rắn giai đoạn 2011-2020.

Để đảm bảo mục tiêu của Chương trình và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 13/4/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Các địa phương tập trung hoàn thành việc rà soát, lập và phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn trong năm 2012.

2. Các địa phương chưa có báo cáo về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cần khẩn trương gửi Bộ Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương ưình.

Việc triển khai rà soát, lập và phê duyệt quy hoạch cũng như báo cáo về kế hoạch triển khai đề nghị các địa phương thực hiện theo công vãn số 1177/BXD- HTKT ngày 15/7/2011.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 790/BXD-HTKT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 790 BXD-HTKT 21-5-2012.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)