Hướng dẫn việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Thứ sáu, 12/11/2021 17:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4691/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức hướng dẫn việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình sân golf Tournament 18 lỗ thuộc dự án Sân Golf Châu Đức.

Theo đó, đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Châu Đức - 650 ha tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 04/6/2012, trong đó có Khu vực sân golf. Thiết kế cơ sở dự án Sân golf Châu Đức (Dự án) đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định và thông báo tại Văn bản số 1172/HĐXD-QLDA ngày 15/12/2017 (quy mô diện tích 152ha, gồm 02 sân: sân golf Resort có diện tích 74,44ha; sân golf Tournament có diện tích 77,56ha, nhà câu lạc bộ và các hạng mục phụ trợ; Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức phê duyệt tại Quyết định số 181/QĐ-SZC-QLDAG ngày 31/5/2018.

Về việc thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình sân golf Tournament  (18 lỗ) thuộc Dự án: Trường hợp Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức xác định không phải là doanh nghiệp nhà nước; vốn đầu tư dự án Sân Golf Châu Đức không phải là vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước (theo Văn bản số 691/SZC-QLDAG ngày 25/10/2021, kèm theo phụ lục và văn bản pháp lý có liên quan). Công trình sân golf Tournament (18 lỗ) thuộc Dự án nằm trong khu vực quy hoạch đô thị đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 04/6/2012.

Theo đó, thiết kế kỹ thuật công trình sân golf Tournament  (18 lỗ) thuộc Dự án không thuộc đối tượng thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 83a được bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP).

Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình sân golf Tournament (18 lỗ) thuộc Dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 83 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4691-BXD-HDXD_12112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4691/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)